Truy tìm cửu long

UPDATE Phiên bản mới CHIẾN THẦN XUẤT TRẬN

UPDATE Phiên bản mới CHIẾN THẦN XUẤT TRẬN - 1

 

Võ Thánh Mobile sẽ cập nhật phiên bản mới  CHIẾN THẦN XUẤT TRẬN với rất nhiều tính năng đặc sắc:

 

Thời gian: 09h00 ngày 06/12

 

Nội dung:

 

- Mở Khiêu Chiến Tỷ Võ Sa Trường 3 vs 3

 

- Mở thần khí TÔN SÁCH - BÁ VƯƠNG TỎA

 

- Mở CHUYỂN SINH 10 TƯỚNG ĐỢT 3.

 

  • Lữ Bố
  • Lưu Bị
  • Trương Giác
  • Trương Phi
  • Hứa Chử
  • Pháp Chính
  • Giả Hử
  • Trương Tinh Thái
  • Chúc Dung
  • Chu Thương

​BQT Võ Thánh Mobile kính bút !

Game SG140