Truy tìm cửu long

[SỰ KIỆN] Ưu đãi thăng cấp

[SỰ KIỆN] Ưu đãi thăng cấp - 1

 

Song song với chùm sự kiện tri ân Võ Thánh Mobile - SohaGame xin giới thiệu sự kiện Ưu đãi Tân Thủ mới. Nội dung chi tiết như sau:
 
Thời gian: Áp dung bắt đầu từ 08/04
 
- Đạt Lv10: Quà EXP tiểu + Rương đồng siêu*2
- Đạt Lv35: Quà EXP trung + Túi đá CH siêu*5 + Rương Tướng Thục*1
- Đạt Lv55: Quà EXP đại + Lì xì*5 + Quà Noel-Cao + Đào*50
- Đạt Lv70: Quà EXP siêu + Lì xì*5 + Quà Noel-Siêu + Đào*50
- Đạt Lv85: Hồn khí Kỷ Linh*25 + Hồn khí Samakha*25
- Đạt Lv90: Hồn khí Nhan Lương*25 + Hồn khí Văn Sửu*25
 
Quy tắc áp dụng:
 
- Đối với cụm Server cũ (S1-S48) : sẽ nhận được 2 mốc quà Lv 85&90
- Đối với Cụm Server trung (S49-S56): sẽ nhận được quà Lv 55,70,85,90
- Đối với cụm Server mới (S57-S62): sẽ được áp dụng toàn bộ phần quà của sự kiện.
 
Cách nhận thưởng:
 
Chỉ cần đạt đủ cấp độ yêu cầu, người chơi sẽ được nhận phần quà tương ứng qua Dịch Quán
 
Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ !
Game SG140