Truy tìm cửu long

CHUỖI SỰ KIỆN : ĐUA TOP MÁY CHỦ MỚI

Đông Hán Trung năm thứ 6, Thập Thường Thị lộng quyền, tàn sát bá tánh. Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật lẻn vào cấm cung thích sát Thập Thường Thị. Thiên hạ đại loạn, các lộ anh hùng nổi lên khắp nơi, cùng nhau tranh hùng xưng bá để kiến tạo đại nghiệp. Võ Thánh Mobile qua đó mở ra sự kiện : ĐUA TOP MÁY CHỦ MỚI.

 

1. ĐUA TOP NẠP

- Thời gian : Ngày đầu mở server.

- Nội dung và phần thưởng :

CHUỖI SỰ KIỆN : ĐUA TOP MÁY CHỦ MỚI - 1

 

2. ĐUA TOP TIÊU

- Thời gian : Ngày thứ 2 mở server.

- Nội dung và phần thưởng :

CHUỖI SỰ KIỆN : ĐUA TOP MÁY CHỦ MỚI - 2

 

3. ĐUA TOP LỰC CHIẾN

- Thời gian : Ngày thứ 3 mở server.

- Nội dung và phần thưởng :

CHUỖI SỰ KIỆN : ĐUA TOP MÁY CHỦ MỚI - 3

 

4. ĐUA TOP ĐẤU TRƯỜNG

- Thời gian : Ngày thứ 4 mở server.

- Nội dung và phần thưởng :

CHUỖI SỰ KIỆN : ĐUA TOP MÁY CHỦ MỚI - 4

 

5. ĐUA TOP VƯỢT ẢI

- Thời gian : Ngày thứ 5 mở server.

- Nội dung và phần thưởng :

CHUỖI SỰ KIỆN : ĐUA TOP MÁY CHỦ MỚI - 5

 

6. ĐUA TOP SỐ TƯỚNG 3 SAO

- Thời gian : Ngày thứ 6 mở server.

- Nội dung và phần thưởng :

CHUỖI SỰ KIỆN : ĐUA TOP MÁY CHỦ MỚI - 6

 

7. ĐUA TOP LEVEL

- Thời gian : Ngày thứ 7 mở server.

- Nội dung và phần thưởng :

CHUỖI SỰ KIỆN : ĐUA TOP MÁY CHỦ MỚI - 7

 

Chúc các Chúa Công hoàn thành thiên thu đại nghiệp, xưng bá thiên hạ.
 

Võ Thánh Mobile - Ông Trùm Dòng Game Tam Quốc 2017
 

Trang chủ : https://vothanh.vn/

Fanpage : https://www.facebook.com/vothanhmobile.vn/

Tải game : https://vothanh.vn/rd/taigamepage

Thảo luận : https://www.facebook.com/groups/vothanhmobile/

Game SG140