Truy tìm cửu long

CHUỖI SỰ KIỆN : CHINH PHỤC MÁY CHỦ MỚI

Chiêu binh mãi mã, chinh phục thiên hạ là mơ ước của bất cứ anh hùng nào trong thời loạn lạc. Võ Thánh Mobile qua đó mở ra chuỗi sự kiện CHINH PHỤC MÁY CHỦ MỚI. Tham gia chuỗi sự kiện này sẽ giúp các Chúa Công có được một nguồn tài nguyên lớn cho lãnh địa của mình.

 

CHUỖI SỰ KIỆN : CHINH PHỤC MÁY CHỦ MỚI - 1

 

1. THĂNG CẤP NHẬN THƯỞNG

- Thời gian : Một tuần kể từ khi mở server. 

- Nội dung và phần thưởng :

CHUỖI SỰ KIỆN : CHINH PHỤC MÁY CHỦ MỚI - 2

 

 

2. ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

- Thời gian : Một tuần kể từ khi mở server. 

- Nội dung và phần thưởng :

CHUỖI SỰ KIỆN : CHINH PHỤC MÁY CHỦ MỚI - 3

 

3. QUÂN ĐOÀN XUNG PHONG

- Thời gian : Hai tuần kể từ khi mở server. 

- Nội dung và phần thưởng :

CHUỖI SỰ KIỆN : CHINH PHỤC MÁY CHỦ MỚI - 4

 

4. TẶNG QUÀ HỢP THỂ

- Thời gian : Một tháng kể từ khi mở server. 

- Nội dung và phần thưởng :

CHUỖI SỰ KIỆN : CHINH PHỤC MÁY CHỦ MỚI - 5

 

5. CHÒM SAO LẤP LÁNH

- Thời gian : Một tuần kể từ khi mở server. 

- Nội dung và phần thưởng :

CHUỖI SỰ KIỆN : CHINH PHỤC MÁY CHỦ MỚI - 6

 

6. HÀNH TRÌNH ĐẠI KIỀU

- Thời gian : Một tuần kể từ khi mở server. 

- Nội dung và phần thưởng :

CHUỖI SỰ KIỆN : CHINH PHỤC MÁY CHỦ MỚI - 7

 

Chúc các Chúa Công hoàn thành thiên thu đại nghiệp, xưng bá thiên hạ.

Võ Thánh Mobile - Ông Trùm Dòng Game Tam Quốc 2017

Trang chủ : https://vothanh.vn/

Fanpage : https://www.facebook.com/vothanhmobile.vn/

Tải game : https://vothanh.vn/rd/taigamepage

Thảo luận : https://www.facebook.com/groups/vothanhmobile/

Game SG140