Truy tìm cửu long

Võ Thánh Mobile - Chuỗi sự kiện mừng NOEL

Võ Thánh Mobile - Chuỗi sự kiện mừng NOEL - 1

 

Thời gian: 22/12 - 31/12

 

1. Rương Thần Bí

 

- Mỗi ngày có thể mua tối đa 20 Rương tại Shop Noel. Mở Rương có cơ hội nhận ngẫu nhiên từ 200 - 4000KNB. Tất cả phụ thuộc vào sự may mắn của bạn.

- Tặng miễn phí cho toàn bộ người chơi một Rương vào 2 ngày 24/12 và 25/12. Nhận tại Shop Noel của ngày tương ứng.

 

Võ Thánh Mobile - Chuỗi sự kiện mừng NOEL - 2

(Hình ảnh Rương thần bí)

2. Quà Noel

 

- Mỗi người sẽ được tặng miễn phí một Hộp Quà Noel vào ngày 24/12&25/12 tại Dịch Quán. Hộp quà sẽ tồn trong vòng 1 ngày, nếu không đăng nhập gói quà sẽ biến mất. Ngoài ra mọi người có thể kiếm được -  - Hộp quà Noel thông qua việc đổi TẤT và  TUẦN LỘC.

 

Võ Thánh Mobile - Chuỗi sự kiện mừng NOEL - 3

(Hình ảnh quà Noel - Cao Cấp)

 

Võ Thánh Mobile - Chuỗi sự kiện mừng NOEL - 4

(Hình ảnh quà Noel - Siêu Cấp)

 

3. Thu thập Tất và Tuần Lộc

 

- Tất có thể thu thập thông qua Shop Noel, VQMM , Quà đăng nhập thần bí xuất hiện ngẫu nhiên hàng ngày trong thời gian sự kiện. Tất dùng để đổi Hộp quà Noel - Cao Cấp

- Tuần Lộc có thể thu thập thông qua Sự kiện Ưu đãi Nạp, Farm Ải thường & Ải Tinh Anh, Shop Noel, VQMM. Tuần Lộc dùng để đổi Hộp quà Noel

- Mỗi ngày đăng nhập sẽ được tặng miễn phí 5 Tất và 5 Tuần Lộc, nhận tại sự kiện Đăng Nhập NOEL ( bắt đầu tính từ 5h00 ngày 23/12 - 5h00 ngày 01/01/2018)

 

Võ Thánh Mobile - Chuỗi sự kiện mừng NOEL - 5

 

Võ Thánh Mobile - Chuỗi sự kiện mừng NOEL - 6

 

4. Giảm giá Vòng Quay Thần Tướng

 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả các Vòng Quay mới xuất hiện sẽ được giảm giá 20% phí quay VQMM.

 

5. Shop Noel

 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện Shop Noel, bán các vật phẩm ngẫu nhiên Tuần Lộc, Chiến Hồn, TV Tướng, Rương Thần Bí, Công Huân, Nguyên Liệu nâng cấp, Rương chuyển sinh,....

 

------------------------------

 

Tỷ lệ quy đổi Tất và Tuần Lộc sang Hộp quà NOEL:

20 Tất = 1 Hộp quà NOEL Cao Cấp

20 Tuần Lộc = 1 Hộp Quà NOEL Siêu Cấp

 

BQT Võ Thánh Mobile kính bút !

Game SG140