Truy tìm cửu long

Cao thủ chiến thắng Giải Đấu Thiên Tài Chiến Thuật

 

 

Cao thủ chiến thắng Giải Đấu Thiên Tài Chiến Thuật - 1

 

Xin chúc mừng các Chúa Công sau đã xuất sắc giành chiến thắng trong sự kiện đại chiến Liên Server - Thiên Tài Chiến Thuật:

 

Cao thủ chiến thắng Giải Đấu Thiên Tài Chiến Thuật - 2

Đặc biệt 3 Chúa Công vô địch 3 cụm Liên Server sẽ được lọt vào Danh Sách Vinh Danh cuối năm vì đóng góp rất lớn của mọi người vào Võ Thánh Mobile       

- KBZ Vô Địch Liên đấu Cụm 1

- big26 Vô Địch Liên đấu Cụm 2

- Bee^^Young Vô Địch Liên đấu Cụm 3

 

BQT Võ Thánh Mobile kính bút !

Game SG140