Truy tìm cửu long

Bảo trì liên thông Server

[Thông báo] Liên Thông Máy Chủ ngày 11/7 - 1

Chúa công thân mến,

Nhằm giúp Chúa Công trải nghiệm và cảm nhận game tốt hơn, Võ Thánh Mobile sẽ tiến hành liên thông máy chủ vào 9h00 đến 11h ngày 17 tháng 9, các server khác không chịu ảnh hưởng. Nếu trong thời gian dự kiến không thể hoàn thành liên thông server, thời gian mở server sẽ kéo dài tương ứng. Mong chư vị Chúa Công hãy chuyển lời và lưu ý thời gian, tránh xảy ra những tổn thất không đáng có.

Trong thời gian liên thông server, Chúa Công không thể đăng nhập vào game. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự bất tiện này, sau khi kết thúc liên thông server sẽ gửi thư bồi thường đến các Chúa Công. Cảm ơn chư vị đã ủng hộ!

Phạm vi liên thông:

Nội dung:

Cụm 1: S11->S20

Cụm 2: S39->S44

Cụm 3: S45->S48

Cụm 4: S49->51

Cụm 5: S52->S53

Cụm 6: S54->S55

Liên đấu Server sau khi liên thông sẽ chia thành 3 cụm chính như sau:

Liên đấu 1: S1 ->S24

Liên đấu 2: S25 -> S48

Liên đấu 3: S49 -> S56

Thời gian liên thông: 9h00 đến 12h ngày 13 tháng 03.

Quy tắc liên thông serverXem chi tiết tại: https://goo.gl/fCFcX7

Võ Thánh Mobile kính báo,

Game SG140